Gratis mallar för tidrapportering

Behöver du ett enkelt sätt att rapportera arbetstid? Känner du dig inte redo att börja använda ett tidrapporteringssystem? Vi erbjuder dig kostnadsfria mallar som passar enklare projekt inom byggbranschen.

Vem kan använda tidrapporteringsmallen?

Våra kostnadsfria mallar är gjorda för mindre företag med få anställda eller byggverksamheter med ett enkelt rapporteringsbehov. Våra mallar är ett bra sätt att börja med den interna rapporteringen och ta ett steg mot ett strukturerat arbetssätt.

Mallen för anställda kan vara användbar för företag med få anställda, timanställda eller anställda under vissa perioder. Med våra mallar kan du på ett enkelt sätt fylla i tidrapporter och mäta nedlagd tid.

Mallen för projektmedlemmar/konsulter är anpassade för mindre byggverksamheter eller dig som jobbar som konsult inom byggbranschen. Känner du att det uppstår en del begränsningar eller onödig administration då rekommenderar vi att du provar tidrapporteringsmodulen i Webforums system. Då får du underlag för både fakturering och projektuppföljning i ett och samma system där du dessutom samlar all annan projektinformation.

Så fungerar mallen:

För varje kund använder du en ny PDF-kopia av mallen för företagare där du rapporterar arbetsuppgifter samt arbetad tid per uppgift. Vi rekommenderar att du använder Adobe Acrobat för att automatiskt kunna summera samtliga arbetstimmar i mallen.
Varje anställd behöver ha en ny PDF-kopia av mallen för anställda där de rapporterar arbetad tid för sina arbetsuppgifter. Rapporterad tid per dag summeras automatiskt om du använder Adobe Acrobat.

När är det dags för ett riktigt tidrapporteringssystem?

Om ditt företag har som mål att växa hantera byggprojekten effektivare då är det dags att börja använda ett kraftfullt tidrapporteringssystem. Det finns ett flertal fördelar med att använda Webforum, framför allt att du får mycket mer för dina pengar än bara en tidrapporteringsmodul. Med Webforum får du till exempel också underlag för fakturering och projektuppföljning i ett system. Du kan följa nedlagd tid, kvarstående tid per aktivitet och övriga kostnader. Genom att kunna se kostnader per projektaktivitet blir tidrapporteringen en integrerad del av din finansiella uppföljning.

Läs mer om vårt tidrapporteringssystem.

Webforums tidrapporteringssystem har flera fördelar jämfört med att använda tidredovisningsmallar:

  • Samla alla information kopplat till projekt på ett ställe
  • Automatiskt underlag till fakturering
  • Fullständig överblick av fakturerbara timmar
  • Minimal administration
  • Realtidsuppföljning på projekt och anställ
  • Rapportering på webben eller i din smartphone

Är du intresserad av att testa Webforums tidrapportering? Hör av dig till oss för en demo!