Tyréns skapar struktur bland tusentals filer med hjälp av Webforum

Tyréns efterfrågade ett kraftfullt verktyg för effektiv hantering av stora informationsmängder som kan användas inom utveckling och förvaltning av byggnader och anläggningar. Deras egenutvecklade system saknade rätt funktionalitet och ledningen beslutade att se sig om efter ett verktyg som skulle samla projektverktyg, dokument- och ärendehantering i en och samma lösning.

”Vi har oftast arbetat i en gemensam filstruktur med många olika verktyg där vi hanterat e-post, kalkyler och projektplaner separat” – förklarar Inge Wihlborg, projektledare på Tyréns.

Med hjälp av Webforum lyckades Tyréns minska onödigt administrationsarbete, lägga upp en bra struktur på sina dokument och skapa transparens i projekt. Webforum underlättade för projektmedlemmar att vara delaktiga och få rätt information i rätt tid. 

”I ett projekt lägger varje användare färre timmar på att i samverkan hantera information och om det är 100 användare så blir det betydelsefulla besparingar för projekt eller förvaltning”, säger Stefan Persson, BIM-strateg på Tyréns.

Ladda ner hela kundberättelsen och läs mer om hur Tyréns lyckades effektivisera samarbete, minska administration och undvika tidslöseri med hjälp av Webforum. →

 

Läs fler kundberättelser. 

 

Läs mer: