Guide till riskhantering i projekt

Har du koll på dina risker?

Vill du som projektledare hantera risker i dina projekt på ett mer effektivt sätt, spara resurser och minska de obehagliga överraskningarna? Vill du lära dig mer om strategisk riskhantering?

Riskhantering är en av de viktigaste delarna av projektplaneringen och inkluderar en mängd olika behov, problem och möjligheter. Webforum beskriver i denna e-bok hur du kan genomföra strukturerad riskhantering i tre steg: identifiering av risker och möjligheter, värdering och framtagande av en handlingsplan.

Ladda ner "Guide till riskhantering i projekt” helt kostnadsfritt för att lära dig mer om vad dina branschkollegor gör och hur du kan hantera risker i projekt på ett effektivt och förebyggande sätt.

E-boken innehåller mallar och praktiska tips på hur du:

  • Identifierar och hanterar risker i projekt
  • Analyserar riskerna över tid
  • Använder olika metoder för riskvärdering
  • Utvecklar strategier för riskåtgärder