Checklista vid köp av projektverktyg

Vi har tagit fram en checklista för dig som ska köpa ett projektverktyg och vill ha tips på saker du bör tänka på innan upphandling av projektverktyg. Självklart får du även en mall för att enkelt kunna fylla i en egen kravspecifikation och punkter som är specifika för just din verksamhet.

Inventera behov för:

  • Ledning
  • Projektchefer och projektledare
  • Projektkontor
  • IT och säkerhet
  • Administration

Vi hoppas att den ska kunna vara till hjälp när du utvärderar olika projektverktyg!